Зверніть увагу!

Якщо під час відвідування сайту https://centrobelt.com ви вирішили зареєструватися або надати ваші персональні дані, ви у такий спосіб даєте свою згоду на використання вказаної вами інформації ТОВ "ЦЕНТРОБЕЛТ" відповідно до умов чинної Політики.


Файли сookies

Використання файлів cookies допомагає нам підтримувати деякі функції, персоналізувати вашу роботу з веб-сайтом в інтернеті, проводити дослідження, аналіз і вдосконалення практики використання наших послуг. Cookies можуть зберігати: IP-адреси, навігаційні дані, інформацію про сервер, час передавання даних, налаштування користувача тощо. В розділі «Довідка» на панелі інструментів більшості інтернет-браузерів ви зможете ознайомитися з інформацією, як запобігти прийняттю нових cookies вашим браузером або як налаштувати браузер, щоб завжди відхиляти cookies.Політика обробки персональних даних ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ»

Ця Політика обробки персональних даних містить умови щодо обробки та захисту персональних даних, що обробляються ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ» із застосуванням автоматизованих засобів, специфіку обробки персональних даних у різних сферах, відповідно до сформульованої мети та підстав для здійснення такої обробки персональних даних.

У даній Політиці обробки персональних даних (надалі – Політика) усі терміни вживаються у значенні визначеному у Законі України «Про захист персональних даних».

Згідно з положеннями Політики:
1. Володільцем персональних даних є ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ», ЄДРПОУ 41147031, місцезнаходження 65005, м. Одеса, вул. Дальницька 22, 10, тел. +38 (050) 366 00 36.

2. Метою обробки персональних даних є:
- інформування суб’єктів персональних даних про ціни, технічні характеристики товарів, новини, пропозиції тощо;
- стимулювання збуту товарів, що реалізуються у ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ»;
- проведення дослідження ринку, маркетингової активності, щодо збуту товарів, що реалізуються у ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ», в тому числі статистичних та опитувань (за допомогою електронної пошти та/або електронних засобів зв‘язку).

3. Підставою для обробки персональних даних є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, тобто добровільне, компетентне прийняття суб’єктом персональних даних рішення про обробку його персональних даних, яке ґрунтується на одержанні повної, об’єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних.

4. Склад та зміст персональних даних:
- Прізвище, ім’я;
- Контактний номер телефону;
- Адреса електронної пошти.

5. Під обробкою персональних даних згідно із ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних.

6. Обробка персональних даних здійснюється за допомогою автоматизованої/електронної інформаційної системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані.

7. Способом збору, накопичення персональних даних є отримання дозволу на обробку персональних даних шляхом проставлення суб’єктами персональних даних відповідної відмітки про надання дозволу на обробку персональних даних на сайті ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ» та безпосереднє надання персональних даних суб’єктами персональних даних, шляхом заповнення форми під час здійснення реєстрації на сайті ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ» https://centrobelt.com.

8. Суб’єкт персональних даних надає згоду на обробку персональних даних на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки персональних даних, передбаченої даною Політикою.

9. Зміни до персональних даних вносяться на підставі вмотивованої письмової вимоги суб’єкта персональних даних, а також якщо відповідні зміни здійснюються згідно з приписом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (надалі – Уповноважений) або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого чи за рішенням суду, що набрало законної сили.

10. Згідно з положеннями ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», субєкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

11. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:
1) вмотивованої письмової вимоги суб’єкта персональних даних;
2) закінчення строку зберігання даних, визначеного в п. 8 Політики;
3) видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого;
4) набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

12. Використання та обробка Персональних даних може здійснюватися як Володільцем особисто, так і третіми особами, за умови прийняття ними на себе зобов'язання про нерозголошення в будь-який спосіб Персональних даних, які їм було довірено. Персональні дані можуть використовуватись представниками/працівниками ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ», безпосередньо відповідальних за обробку та виконання Замовлення на підставі Договору купівлі-продажу Товару, партнерами/контрагентами ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ» з метою визначеною п. 2. Даної Політики. Працівники ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ» та/або треті особи дотримуються режиму конфіденційності щодо персональних даних та можуть передавати їх у випадках прямо передбачених п. 13. даної Політики.

13. Здійснення реєстрації на сайті ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ» та надання згоди на обробку персональних даних свідчить про добровільне волевиявлення суб’єкта персональних даних на передачу його персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення про це суб’єкта персональних даних:
1) суб’єкт персональних даних добровільно надає згоду та дозволяє Володільцю передавати Персональні дані уповноваженим представникам ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ» та партнерам (контрагентам) ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ» задля їх подальшої обробки та використання будь-яким прийнятним та необхідним способом, з метою виконання Договору купівлі-продажу, а також надання суб’єкту персональних даних рекламної та будь-якої іншої інформації, а також проведення опитувань під час дослідження ринку, маркетингової активності, щодо збуту товарів, що реалізуються у ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ», в тому числі статистичних досліджень та опитувань (за допомогою SMS та/або пошти та/або електронних засобів зв‘язку);;
2) при отриманні Володільцем письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних;
3) для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Володільця або третіх осіб (зокрема, якщо суб’єкт персональних даних не виконує або неналежним чином виконує умови Договору купівлі – продажу згідно Публічної оферти);
5) з метою виконання Володільцем своїх зобов'язань за Договором купівлі - продажу;
6) у разі передачі прав і обов'язків Володільця до його правонаступника;
7) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та / або прав людини;
8) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

14. Надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у пункті 12. цієї Політики, можливе лише за наявності додаткової згоди суб’єкта персональних даних, та на підставі запиту щодо доступу до персональних даних, оформленого та поданого до володільця з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

15. Володілець не здійснює перевірку Персональних даних, що надані суб’єктом персональних даних під час здійснення реєстрації на сайті ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ» https://centrobelt.com та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.

16. Володілець захищає персональні дані від випадкової втрати, знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

17. Будь-які вимоги суб’єкта персональних даних, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та / або забороною їх обробки та / або знищенням Персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Володільцем своїх зобов'язань перед суб’єктом персональних даних під час виконання договору купівлі - продажу. При цьому Володілець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань;

18. Суб’єкт персональних даних бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Володільцю неповних та / або недостовірних і / або неактуальних Персональних даних та / або Персональних даних третіх осіб.

Адреса для надсилання запитів та / або звернень суб'єктами персональних даних: Україна, 65005, м. Одеса, вул. Дальницька, 22, оф. 10 ТОВ «ЦЕНТРОБЕЛТ».


Взаємодія веб-сайту

Окремі сторінки веб-сайту https://centrobelt.com можуть містити плагіни таких соціальних мереж: facebook.com, twitter.com – і/або посилання на інші інтернет-ресурси, які можуть не керуватися ТОВ "ЦЕНТРОБЕЛТ" і наведені виключно з інформаційною метою. Перед їх використанням, будь-ласка, ознайомтеся з умовами використання, політикою конфіденційності та захисту персональних даних кожної із них.

Спеціальні зауваження щодо дітей

Ми не збираємо персональні дані дітей віком до 18 років.
ТОВ "ЦЕНТРОБЕЛТ" рекомендує всім батькам і опікунам пояснити своїм дітям, що особисті дані необхідно розміщувати в інтернеті відповідально.

Зміни

Наша Політика щодо захисту персональних даних може зазнавати періодичних змін. Будь-які зміни до неї буде опубліковано на цій сторінці. Тому ми рекомендуємо періодично звертатися до неї.

Дата останнього оновлення: березень 2018 р.